Szociális Ellátás

A Humán Sztráda Nonprofit Kft. 2006. január 1-től a szociális alapellátások keretében biztosítja a szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a Budapest 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. kerületeiben, Pécelen, valamint a Gárdonyi Kistérség területén élő lakosok részére.

Az ellátási területen szakképzett közösségi koordinátorok és gondozók együttes szakmai munkája segíti, támogatja és egyben kiegészíti az egészségügy területén dolgozók, a betegek érdekében végzett gyógyító tevékenységét.

A szolgáltatást hosszú távon, egyéni szükségletekre alapozott gondozással valósítjuk meg, nagymértékben építve az érintettek és környezetük aktív, felelős részvételére. A gondozást elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtjuk, akik életminőségük javításában, valamint szociális helyzetük rendezésében igényelnek segítséget. 

Meghatározó szakmai területek

Pszicho-szociális rehabilitáció:

  • munkához való hozzájutás segítése
  • szabadidő szervezett eltöltésének segítése: szabadidős programok, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének elősegítése
  • tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről

Készségfejlesztés:

  • életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése
  • az önellátásra való képesség javítása és fenntartása
  • tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről
  • problémaelemzés, problémamegoldás: személyes célok meghatározásának segítése, változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések.