Foglalkoztatás

 

2010.

Szervezetünket a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzéseinek szabályairól szóló 176/2005. (IX.2.) Kormányrendelet alapján lefolytatott eljárás eredményeként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditált munkáltatóvá nyilvánította.

 

Lajstromszám: 2032-01 

 

 

 2011.

A közösségi alapellátás ellátotti körének mentális és fizikai készségei, képességei egy olyan munkahely létrehozását körvonalazták, ahol folyamatos átmenetet szükséges képezni, a foglalkozás és a foglalkoztatás között, míg a foglalkozás tekintetében bárki az ellátotti körből nyitva tartási időn belül részt vehet a szabadidős programokon (közösségi ellátás nyitva álló helyiség), addig a foglalkoztatási programban, a munkahelyekre vonatkozó feltételek mentén, mint munkavállaló lehet részt venni. 

 

A Decent' Living Employment Programme© (D'LEP©) elnevezésű foglalkoztatási programunkat a folyamatosan változó gazdasági helyzet, a Társadalmi Felelősségvállalás szükségessége hozták létre. 

 A D'LEP© foglalkozatási rendszer célja, hogy a munkanélküli, ezen belül is a megváltozott munkaképességű embereket segítse piacképes munkához történő hozzájutásban, egy szervezett szakmai háttér folyamatos biztosításával. Fontosnak tartjuk, hogy az itt elkezdett szakmai munkának legyen egy védjegye és egyben lógója (D'LEP©),

 

A TÁMOP 1.1.1. projekt keretében igen jelentős bértámogatásban részesültünk. Elért eredményeink alapján a TÁMOP 1.1.1.-11/2 számú "Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyi adaptációja" című pályázaton sikeresen szerepeltünk, és mintegy 23.934.770.-Ft összeget nyertünk kifejezetten beruházási, gépbeszerzési célra.

Ezen beruházás fizikai megvalósítása megtörtént, az ESZA a pénzügyi és szakmai Záró elszámolást 2013. I. negyedévében elfogadta. A gépberuházáshoz kapcsolódó munkahelyek kialakítása megtörtént. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába állása a tervezett időpont szerint 2013.01.02.-án megtörtént.

 

2012.

Akkreditált foglalkoztatóként 2012. évben folytattuk foglalkoztatási programunk fejlesztését. 

Terveinknek megfelelően 2012. évben a látókörünkben lévő, a közösségi alapellátásból 2011. évben kiesett, munkaképes, de megváltozott munkaképességű pszichoszociális fogyatékkal élő, szenvedélybeteg személyek alkalmazását valósítjuk meg. Szervezetünk vállalt kötelezettségeinek, szakmai célkitűzéseinek megfelelően a Társasági Szerződésében megjelölt tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódóan biztosítja foglalkoztatást, a munkavállalók meglévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében.

Közhasznú céljainknak megfelelően a rehabilitációs foglalkoztatás egyik színtere a szociális alapellátásként nyújtott közösségi pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás. Az MMK-s foglalkoztatás, ezen tevékenységünkhöz közvetlenül, és közvetve kapcsolódva valósul meg. Az általunk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek a komplex felülvizsgálati eredmények szerint 77 %-ban pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvednek. A program indulásakor is ezen célcsoportot céloztuk meg, hiszen szakmai tapasztalataink szerint ezen ellátotti kör elhelyezkedési esélye a munka világában igen alacsony.

 A foglalkoztatás helyszíne 2012. 07.01.-től változott. Jelenleg a Budapest, IV. kerület Fóti út 71. szám alatt zajlik. A Margaréta Ház, amely egyszerre közösségi ellátás számára nyitva álló helyiség, munkahely és foglalkoztató képző és oktató terep beváltotta a hozzáfűzött reményeket. 

2013.

2012. év végén jelentős változás következett be az akkreditációs eljárásban. Szervezetünk megfelelt a megújult feltételrendszernek, így továbbra is Akkreditált Foglalkoztatói státuszban maradt. Ezen minősítés biztosítja foglalkoztatási rendszerünk további feltételeit. 

 

A 2013. 01. 01. napjától hatályos, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatok kerültek meghirdetésre a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására.  

  

Szervezetünkkel, mint nyertes pályázóval a Kormányrendeletben foglaltak alapján került sor a hatósági szerződések megkötésére.