Filozófiánk

A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2004-ben alakult, amikor még a két egymástól távol álló gazdálkodási szféra (non-profit és a for-profit) szakemberei egy sorozatosan visszatérő probléma kapcsán (hatékony rehabilitáció - integráció) arra az elhatározásra jutottak, hogy szaktudásuk összehangolásával megpróbálnak segítséget nyújtani azoknak az embereknek, akiknek az életét mentális állapotuk jelentősen befolyásolja.

A cégalapítók négy fontos szakmai terület kiépítését és összehangolását határoztak meg a célok elérése érdekében, úgymint – szociális- és egészségügyi ellátás, oktatás és foglalkoztatás.

Céljaink:

A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és egészségfejlesztési programokkal. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a lakosság önszerveződő közösségeinek erősítése, az egészséges életvitelhez, életmódhoz szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ezáltal a lakosság életminőségének javítása. A cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakításának ösztönzése. A közösségi aktivitás támogatása által a helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések számának a növelése.

 

Szociálisan rászorultak, hátrányos helyzetű emberek részére személyes gondoskodás nyújtása, mely magába foglalja a szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások biztosítását.

 

A fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan személyek részére szükséges lakhatási szolgáltatások működtetése, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a nappali, illetve bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást.

 

Hátrányos helyzetű személyek, megváltozott munkaképességűek emberek munkaerő-piaci hátrányainak újratermelődésének megakadályozása, és az önálló jövedelemszerzésre való képesség javítása. Cél az érintettek munkaerő-piaci integrációjának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, aktivitási és foglalkoztatási esélyeinek javítása, oktatás-, képzés-, munkaerő-piaci szolgáltatások, speciális kompetencia- és készségfejlesztés, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, pszicho szociális támogatás biztosításával.

 

A megváltozott munkaképességű személyek számára piacképes és védett munkahelyek biztosítása, működtetése, foglalkoztatásuk elősegítése. Rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek által a megváltozott munkaképességű személyek munkakészségeiknek, egészségi állapotuknak, testi és szellemi képességeiknek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között történő megőrzése, fejlesztése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós-, és tranzit foglalkoztatás keretében.

 

Szervezetünk 2006. elejétől közös szakmai hálózatot működtet a Félúton Alapítvánnyal közösen a hatékony szociális ellátás érdekében. A szakmai hálózatban a két szervezet munkatársai napi szinten több, mint 320 szenvedély- és pszichiátria beteget látnak el. Alapvető és meghatározó szakterületünk a szociális ellátás, melyhez szorosan kapcsolódik az általunk fenntartott egészségügyi ellátás, ahol a szakmai szükségletekhez igazodva pszichiáter, addiktológus szakorvosok végzik munkájukat.

A minőségi szociális ellátást egészíti ki az oktatás. Szervezetünk 2006. óta végez felnőttképzést, elsősorban a szociális területen dolgozó szakemberek, másodsorban saját munkavállalóink részére.

Cégünk harmadik pillére a foglalkoztatás, - mely szolgáltatás 2010. októberében került kiépítésre, féléves előkészítő munka és konkrét igényfelmérést követően. Megállapítást nyert, hogy a klienseink közel 30 %-a képes a piaci helyzethez igazodva, az általunk biztosított gondozó/mentori háttérrel munkát végezni. Programunk reális helyzetének megítélése és nyomon követése céljából magunk is alkalmazunk piaci feltételek mentén megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Foglalkoztatási rendszerünk a „Megfelelő Megélhetést biztosító Foglalkoztatási Program”, azaz a Decent' Living Employment Programme© (D’LEP©) nevet kapta. A D’LEP© egyesíti azokat az eredményeket, melyeket cégünk szakemberei az elmúlt 8 évben megtapasztaltak a szociális, a foglalkoztatás és az oktatás területén.